کلیه دستگاه های تولید شرکت تجهیزات فست فود روبوفود دارای پک کامل آموزشی می باشد که شامل دو بخش:

  1. نحوه راه اندازی و کار با دستگاه فست فود
  2. فرمول تولید محصول و روش پخت به کمک تجهیزات فست فود

می باشد.

توضیح بر این که پک کامل آموزشی شامل فیلم آموزشی و هم چنین کاتالوگ تجهیزات فست فود و جزوه نوشتاری تجهیزات فست فود نیز می باشد.