یکی از افتخارات دیگر شرکت تجهیزات فست فود روبوفود موفقیت در اخذ استاندارد CE از شرکت SCC می باشد.

استاندارد فوق جهت صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا مورد نیاز می باشد که تضمین کیفیت و ایمنی محصولات می باشد.

بر اساس همین استاندارد، شما مطئمن خواهید بود وقتی که برای خرید تجهیزات فست فود با شرکت تجهیزات فست فود روبوفود تماس می گیرید، بهترین و مرغوب ترین تجهیزات فست فود را خریداری خواهید کرد.